Om föreningen

FÖRENINGEN

Befrielserörelsen verkar för att den lokala kulturen

samt folkmålen jamska och herjeådalska bevaras respektive brukas.


Vision:

Befrielserörelsen har ett flertal regler som härrör från Moltas Erikssons tid som president. Dessa regler är till för Republikens besökare och om de efterföljs skall besökarens säkerhet garanteras. Det genomgripande temat är att -de e ittnå te ampes för!, d.v.s. det finns ingen anledning till oro!Reglerna lyder som följer:

• Spring inte, utan promenera sakta och lugnt, som en jamt.


• Allt fäktande med armarna, alla grimaser och allt tal med gäll, genomträngande röst kan orsaka nervositet i omgivningen varvid kvarvarande mineringar från tidigt 60-tal utlöses, men det finns ingen anledning till oro!


• Den som planerar att bege sig med bil över Frösöbron under dagtid uppmanas å det enträgnaste att avstänga bilmotorn och med handkraft skuffa fordonet över bron. Lossa dock inte säkerhetsbältet! Högfrekvensextrabakyler från interna tappningsblock kan utlösa detonationer. Det finns emellertid ingen anledning till oro!


• Om Du, ärade besökare, skulle känna Dig förkyld eller en smula bakstyv efter gårdagens kalas, kan Du åstadkomma ängslan och förvirring. Detta kan Du lätt förhindra om Du virar in Dig i stanniolpapper.Slutligen:

• Var artig även om Du inte förstår det jamtska språket.


Beskrivning:

Befrielserörelsen har hämtat inspiration från andra, mer seriösa frihetsrörelser, dess syften är emellertid inte att göra de tre delrepublikerna till en egen stat, utan att verka för den lokala kulturen och bevarande av folkmålen jamska och herjeådalska och se till att de fortfarande brukas.